slider-holder
  • Skiss som blev verklighet i byggnad 73, Innovatum
    Skiss som blev verklighet i byggnad 73, Innovatum.
  • Innovatumvisioner
    Innovatumvisioner.
  • Innovatumvisioner
    Innovatumvisioner.

Från behov till idé till invigning

Trollhättans Tomt arbetar alltid för att snabbt hitta ändamålsenliga lokaler till nuvarande och blivande hyresgäster. Våra fyra projektledare är oftast med under hela projektet, dvs de projekterar från första förstudiesamtalet och till dess att invigningsbandet är klippt och objektet övergår i förvaltning. När vi inte har fullt upp med våra egna projekt tar vi oss även an vissa externa uppdrag för Trollhättans Stad eller dess dotterbolag. Trollhättans Tomt har länge varit i framkant när det gäller ny eller ombyggnation.

Tomt AB är ett komplett företag som var lätt att samarbeta med i vårt projekt vid ombyggnad av en folktandvårdsklinik. Deras kompetens, service och problemlösaregenskaper uppskattades.

Lars Eklind, lokalstrateg Folktandvården tycker till om Tomt AB.