slider-holder
  • Inspireras av grönt
    Inspireras av grönt.

Fastighetsbolaget som satsar på gröna värden

Trollhättans Tomt arbetar utifrån filosofin att varje individ kan bidra med det lilla för att påverka i det stora. Då är det viktigt att det också är krattat för att kunna bidra med det lilla i så stor utsträckning som möjligt.

Dennis Nyström är miljö- och energisamordnare på Trollhättans Tomt och arbetar med just sådana frågor. Han menar att ”vi kan alltid göra lite mer imorgon än vad vi gjorde idag”. En härlig inställning som vi hoppas ska smitta av sig på vår omgivning. I övrigt arbetar Trollhättans Tomt efter en miljöplan med långsiktiga och mätbara mål, som ska skapa hållbar utveckling i det vi gör.

Vi utför ett systematiskt miljöarbete, men även ett energieffektiviseringsarbete som ju också påverkar miljön. Trollhättans Tomt lägger stor kraft på att våra hyresgäster hyr lokaler där vi successivt kan minska miljöbelastningen. Vår ambition är att ständigt förbättra miljön både i och runtomkring våra fastigheter och lokaler. När vi bygger nytt är miljöeffekten en viktig faktor som vi tar hänsyn till. Genom att sprida det gröna tänket kan vi tillsammans inspirera varandra och andra.

Tjänstecyklarna på plats!

Blänkande, fina och redo att stå till tjänst. Perfekta gröna komplementet till elbilen, möten i närområdet kommer att bli smidigare än någonsin.

Läs mer!

Tre projekt igång just nu

Totalprojektsmetodiken är relativt ny och för Trollhättans Tomt har tre projekt igång som befinner sig i olika långt framskridna faser. Projekten utförs i samarbete med Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten och BELOK.

Jag vill veta mer om Belok