slider-holder
  • Genombrottet - glasfasader och ljusa fina lokaler
    Genombrottet - glasfasader och ljusa fina lokaler.
  • Genombrottet, från ovan
    Genombrottet, från ovan.
  • Genombrottet gatavy
    Genombrottet gatavy.

Genombrottet – i hjärtat av Innovatum

Behovet av fler arbetsplatser lade grunden till vårt nästa stora projekt, som fortfarande verkar under sitt arbetsnamn, Genombrottet. Projektet kommer att resultera i en ny gata som underlättar tillgängligheten i Innovatums ganska avlånga områdesyta. På samma gång tar vi fram ytterligare 8000 kvm kontorsyta och lokalyta. Fantastiska möjligheter alltså. Vi river den mellersta av tre stora långsmala industribyggnader och ersätter de rivna ytterfasaderna med glasfasader. Det skapar en fin balans mellan det historiska uttrycket och nutida design som tillsammans kommer att forma framtidens arbetsplatser. Takfönster, öppna ytor och synliga stålbalkar från svunna tider är andra element som bidrar till den speciella känslan. Projektet är inte spikat ännu men visionerna är tydliga.

Fler visioner

Ytterligare projekt är fortfarande i sin linda och bara väntar på att ta form och fart. Möjligheterna är oändliga och de gamla industrilokalerna utgör en utmärkt grund till morgondagens arbetsplatser och lokaler. Den som tidigt visar sitt intresse för de nya lokalerna har till och med möjlighet att påverka insidans utseende. Trollhättans Tomt jublar över att kulturen hittat sin naturliga plats hos oss. N3 och alla aktiviteter på Nova Arena har inneburit mycket för pulsen på Innovatum.

Ännu fler verksamheter är inplanerade i området. Och när vi blickar framåt ser vi gärna att man ska kunna handla, gå till frisören och göra ärenden här, det som man tidigare hänvisats till stadskärnan för.

Innovatum Vision